Zkouška nové sirény v Padochově

Upozorňujeme občany, že středu 12.11.2014 v 08:15 hod. se uskuteční za účasti zástupců JE Dukovany zkouška nové elektronické sirény v Padochově. Budou odvysílány všechny signály a verbální informace podle směrnic HZS .

Poplatek za odpad 2014

Místní poplatek za „svoz komunálních odpadů“ v Oslavanech roce 2014 upravuje obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou na svém zasedání přijalo zastupitelstvo města 9.12.2013.