Sport pro všechny

Letkovský šíp 2012

Propozice:

 • datum: sobota 1.září 2012
 • ředitel závodu: Karel Kubů
 • hlavní rozhodčí: Antonín Hutárek
 • trasa: přímá trasa Hájenka Němčice – „Stavení“ (ODKAZ NA MAPU S PŘÍJEZDEM A TRASOU ZÁVODU JE ZDE.)
 • start a cíl: Před hájenkou v Němčicích – cíl „Stavení“
 • profil tratě: kopcovitý
 • délka tratě: 4,8 km
 • start: v 15.30 hod. – interval mezi startujícími 1 minuta. Start z „volné nohy“. Platí pro všechny kategorie
 • přihlášky: elektronicky*) anebo na místě v den závodu 30 minut před začátkem
 • startovné: 100 Kč
 • ceny: věcné ceny pro pořadí do 3-ho místa

Kategorie:

 • „Elite“ M1 – muži 18-44 let
 • „Gents“ M2 – muži 45-59 let
 • „Masters“ M3 – muži 60 a výše
 • „Miss“ – ženy 18-44 let
 • „Missis“ – ženy 45-59 let

Závodníci jsou povinni použít cyklistickou přilbu! Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení lesního zákona č. 289/1995 Sb. „ve znění pozdějších předpisů“. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů a policie ČR. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby. Za jezdci nepojedou doprovodná vozidla. Pořadatel neručí za škody závodníkům způsobené nebo jimi způsobené. Pořadatel se zavazuje zacházet s osobními údaji jezdců v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Účastník který nebude tyto podmínky respektovat může být vyloučen bez možnosti náhrady startovného a dalších cen. Pořadatel doporučuje všem účastníkům lékařskou prohlídku a individuální pojištění. Podpisem při prezentaci stvrzuje závodník vzetí propozic na vědomí.

*) Elektronická přihláška na adresu : vmj.poppins@seznam.cz a karivancice@seznam.cz Povinné údaje: Jméno a příjmení, Věk (pro zařazení do kategorie), Příslušnost (oddílová či města)

Startovné se platí na místě. Kategorie Tetiny, Stréci startují souběžně s kategoriemi: MISSIS a MASTERS.

Podmínky: Kolo konfekčního provedení bez úprav převodů a pneumatik.

Věk: Tetiny nad 45 let, Stréci nad 50 let

Pořadatelé si vyhrazují právo uspořádat start po jednotlivých kategoriích. V takovém případě by statovali jednotlivé skupiny v intervalu 5 minut.