Finanční úřad Ivančice

Finanční úřad v Ivančicích

———————

Předčíslí účtů xxxx:

35 Výnos exekucí
705 Daň z přidané hodnoty
713 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
721 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
748 Daň silniční
780 Spotřební daň z vína a meziproduktů
799 Spotřební daň z minerálních olejů
1724 Příjmy DPH pro ČR podle § 88
1732 Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství
1740 Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet krajů
1759 Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet obcí
1767 Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., – o myslivosti
1783 Pokuty dle § 37 zákona č.76/2002 Sb. – integrovaná prevence
1791 Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
2700 Daň z příjmů obyvatelstva
2735 Pokuty – dle z.č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti
2743 Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.
2751 Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
2778 Pokuty – dle z.č. 480/2004 Sb. – služby inf. spol.
2786 Správní poplatky – loterie a sázkové hry
3615 Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)
3711 Správní poplatky
3746 Pokuty v blokovém řízení
3754 Pokuty a náklady řízení ve správním řízení
3770 Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb.
3789 Neoprávněný majetkový prospěch
3797 Pokuty dle zákona č.9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost
4706 Příslušenství daní
4722 Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.
4730 Vratky k splátkám půjček od roku 1991
4757 Ostatní příjmy
4765 Spotřební daň z tabákových výrobků
4773 Spotřební daň z piva
4781 Spotřební daň z lihu
5717 Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. – SFŽP
5725 Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení
5733 Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy
5741 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I
5776 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II
5784 Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond
6701 Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák.č. 254/2001 Sb.
6728 Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP
6736 Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech
6744 Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 – 120; dle z.č. 200/1990 Sb.- § 34
6752 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí
6779 Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP
6787 Pokuty dle zákona č.477/2001 Sb. – o obalech
6795 Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb.
7704 Daň z příjmů právnických osob
7712 Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7720 Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
7739 Daň dědická
7747 Daň darovací
7755 Daň z nemovitostí
7763 Daň z převodu nemovitostí
7798 Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
8707 Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.,86/2002 Sb.
8715 Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
8723 Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
8731 Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb.
8758 Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
8766 Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
8774 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP
8782 Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí
8790 Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb.,356/2003 Sb.-o chemických látkách
9726 Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší
9734 Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda
9742 Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa
9750 Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství
9769 Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb. – ochrana přírody
9777 Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony
9785 Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP
9793 Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
10030 Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.
20036 Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.
30031 Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb.
50032 Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb.

Městský úřad Ivančice

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6

66491 Ivančice

[hcm]file,upload/maps/meu-ivancice.txt[/hcm]

IČ: 00281859

Bank. spojení: 125911/0100

Tel.: 546 419 411, 546 419 412

Fax: 546 419 410

E-mail: info(at)muiv.cz

Epodatelna: podatelna(at)muiv.cz

ID datové schránky: sh2bdw6

Kompletní telefonní a e-mailový seznam všech pracovišť, odborů a úředníků

 

 

 

 

 

Pracoviště Městského úřadu Ivančice:

Palackého náměstí 196/6
vedení města
krizové řízení
komise pro projednávání přestupků
odbor vnitřních věcí
(podatelna, matrika, ověřování)
odbor plánovací a finanční
odbor majetkoprávní
odbor technický a investiční
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí
obecní živnostenský úřad
odbor informačních systémů
televizní studio

Palackého náměstí 5/11
odbor sociálních věcí

Petra Bezruče 1014/4
odbor správních činností

ostatní pracoviště:

Palackého náměstí 1485/12
služebna městské policie

Na Úvoze 1425/5
(v objektu Penzionu pro důchodce)
pečovatelská služba

Rybářská 1202
městská sportovní hala

Mjr. Nováka 885/7
městská knihovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny a hodiny pro veřejnost:
Pondělí 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Úterý 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD
Středa 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Čtvrtek 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD, úřední den pouze na odboru správních činností
Pátek 07.30 – 11.30 12.30 – 13.00 PD

Pro usnadnění výměny osobních dokladů, řidičských průkazů a změn v registru vozidel se od 1. února 2011 stanoví na odboru správních činností pro rok 2011 jako další úřední den navíc čtvrtek s pracovní dobou pro veřejnost 7.30-11.30 hod. ; 12.30-14.00 hod.

PDprovozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

 

Úřední hodiny MěÚ Ivančice

Úřední hodiny MěÚ Ivančice:

Pondělí 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Úterý 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD
Středa 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Čtvrtek 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD, úřední den pouze na odboru správních činností
Pátek 07.30 – 11.30 12.30 – 13.00 PD

Pro usnadnění výměny osobních dokladů, řidičských průkazů a změn v registru vozidel se od 1. února 2011 stanoví na odboru správních činností jako další úřední den navíc čtvrtek s pracovní dobou pro veřejnost 7.30-11.30 hod. ; 12.30-14.00 hod.

PDprovozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

Pracovní doba je pro pracovníky MěÚ pružná; její volitelná část začíná nejdříve v 6.30 hod. a končí nejpozději v 18.00 hod. Jiným rozvržením se řídí pracovníci MěP, knihovny, sportovní haly, technické a úklidové skupiny a televizního studia.

Kompletní telefonní a e-mailový seznam všech pracovišť, odborů a úředníků – PDF