Doprava v okolí

Letkovice – uzavírka v červnu 2014

Ve dnech 9. – 13. června 2014 dojde k uzavírkám komunikací za účelem provádění stavebních prací v rámci akce „III/3938 Ivančice – Letkovice, oprava krytu“:

Zkráceně lze říct, že v termínu 9 až 13 června se od Nové Vsi a Oslavan nedostanete do Ivančic, neboť se bude měnit asfalt v těsné blízkosti Letkovického mostu.

… a odborně:

Uzavírka silnice III/3938 Oslavany – Ivančice od křižovatky silnic III/3938 a III/15254 po začátek zástavby Letkovic v délce cca 100 m, v termínu od 9.6.2014 do 13.6.2014.
Objízdná trasa bude vedena po silnici II/152 přes centrum Ivančic, dále po silnici II/393 do Oslavan a z Oslavan po silnici III/3935 do Nové Vsi a z Nové Vsi po silnici II/3939 do Letkovic.

Částečná uzavírka silnice III/15254 v křižovatce silnic III/3938 a III/15254 v Ivančicích, m.č. Alexovice v délce cca 30 m, v termínu od 9.6.2014 do 13.6.2014.
Objízdná trasa bude vedena vedlejším jízdním pruhem.

Úplná uzavírka místní komunikace ulice U Hřiště v Ivančicích, m.č. Alexovice od křižovatky ulice U Hřiště a krajské silnice III/15254 v délce cca 10 m v termínu od 9.6.2014 do 13.6.2014.
Objízdná trasa bude vedena po silnici III/15254 po ulici Tovární a dále po místní komunikaci ulice Pod Hájkem.

Výkres dopravního značení a objízdných tras [PDF].