Doprava v okolí

Výluka v ulici Milady Horákové v Brně

Z důvodů předčasného zahájení dlouhodobě plánované rekonstrukce ulice Milady Horákové bude tato od soboty 15. března 2014 na dobu přibližně 16 měsíců neprůjezdná pro veškerou dopravu.

Dopravní opatření, která budou v rámci související výluky realizována, se dotknou zejména tramvajových linek 3, 5, 9, autobusových linek 67 a 82 a nočních linek N92 a N93.

plánek výluky v PDF: http://www.idsjmk.cz/aktuality/vylukamh.pdf

Největšímu náporu bude nyní čelit ulice Cejl, kde nově pojede sedm tramvajových linek a vozidla tudy budou projíždět v přepravní špičce každou minutu. Nápor bude také na ulici Rooseveltovu a Malinovského náměstí. “Večerní” zastávka Janáčkovo divadlo se nyní stane stálou zastávkou pro přestup cestujících mezi náhradními autobusy a tramvajemi.

Tramvaje linky 3 pojedou v úseku Vojenská nemocnice – Česká odklonem ulicí Cejl a Rooseveltovou.

Náhradní tramvajová linka x3 pojede na trase Dětská nemocnice – Jugoslávská a dále shodně s linkou 3!!! Linky budou vzájemně provázané a zároveň nahradí odkloněnou linku 11!!!

Tramvaje linky 5 pojedou v úseku Štefánikova č. – Česká odklonem ulicí Cejl a Rooseveltovou.

Tramvaje linky 9 pojedou na trase Juliánov – Hlavní nádraží – jednosměrně ulicí Rooseveltovou a Masarykovou – Hlavní nádraží – Juliánov.

Náhradní tramvajová linka x9 pojede na trase Lesná – Jugoslávská – Cejl – Malinovského n. – jednosměrně Hlavní n. – náměstí Svobody – Janáčkovo d. – Malinovského n. – Cejl – Jugoslávská – Lesná. Nahradí tak zkrácenou linku 9!

Tramvaje linky 11 pojedou na trase Lesná – Jugoslávská – Cejl – Malinovského n. – Janáčkovo d. – Česká – Silingrovo n. – Mendlovo n. (doplní tak linku 5 a v úseku Česká – Komín ji nahradí linka x3!!!).

Náhradní dopravu v ulici Milady Horákové zajistí kromě linky x3 také autobusová linka x5 na trase Janáčkovo d. – Moravské nám. – nám. 28 října – Zimní stadion – Lesnická – Štefánikova čtvrt (autobusy budou dále pokračovat pod linkou 46 směr Lesná Haškova).

Většina spojů linky 53, jedoucí běžně mezi Královým Polem a Židenicemi Starou osadou, bude ukončena ve Štefánikově čtvrti.

Linka 66 bude zrušena a nahrazena více spoji na lince 57.

Linka 82 pojede odklonem ulicemi Cejl a Rooseveltovou.

Noční autobusová linka N92 bude od noci ze 14. na 15. března 2014 mezi zastávkami Moravské náměstí a Jugoslávská obousměrně odkloněna ulicemi Koliště a Cejl.

Zdroj: Dopravní podnik města Brna, a. s..