Děti - mládež

Vybíráte střední školu?

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka otevírá v novém školním roce vedle studia čtyřletého (po 9. třídě) i studium šestileté ( po 7. třídě).

Dejte studovat své děti na školu s šedesátiletou tradicí. Připravíme je k úspěšnému přijetí na vysoké školy.

Chcete vyřešit problém volby střední školy v klidu a s předstihem?

Vstupem na šestileté studium vyřešíte s předstihem problém volby, který byste museli řešit o dva roky později v podstatně větším stresu a konkurenci.

Přihlášky je potřeba poslat do 15. března 2014.
Přijímací zkoušky se konají 22. a 23. dubna 2014. O všem budete včas informováni.
Okamžité informace Vám poskytneme na www.gzastavka.cz, adrese
email@gzastavka.cz, na telefonním čísle 546411023 nebo 603867932.