Děti - mládež

Vybíráte střední školu ?

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka otevírá v novém školním roce 2015/2016 vedle studia čtyřletého (po 9. třídě) i studium šestileté (po 7. třídě). Dejte studovat své děti na školu s více než šedesátiletou tradicí. Připravíme je k úspěšnému přijetí na vysoké školy.

Chcete vyřešit problém volby střední školy v klidu a s předstihem?

Vstupem na šestileté studium vyřešíte s předstihem problém volby, který byste museli řešit o dva roky později v podstatně větším stresu a konkurenci. Přihlášky je potřeba poslat do 15. března 2015. Přijímací zkoušky do šestiletého studijního oboru se konají 16. dubna 2015 (celostátní přijímací testy z ČJ a M) a 22. dubna 2015 (testy studijních předpokladů).

Chcete se úspěšně dostat na vysokou školu a být dobře připraveni?

Přijďte po 9. třídě studovat do naší školy. Přihlášky je potřeba poslat do 15. března 2015. Přijímací zkoušky do čtyřletého studijního oboru se konají pouze 15. dubna 2015 (celostátní přijímací testy z ČJ a M). 22. dubna 2015 budou vyhlášeny výsledky přijímacího řízení.

O všem budete včas informováni. Okamžité informace Vám poskytneme na www.gzastavka.cz, adrese email@gzastavka.cz, na telefonním čísle 546411023 nebo 603867932.