Kauza zámek

G&C Pacific kontra Město Oslavany

Zaplatí město Oslavany 160.000.000 Kč, nebo přijde o veškerý majetek?

Takto zněl název článku v regionálním tisku Zrcadlo, který napsal  Ing. Jiří Tomek.

K tomuto článku zaujala Rada města stanovisko, které zde v plném znění zveřejňujeme:

“Rada města Oslavany považuje za nutné informovat občany o svém stanovisku na článek  ing. Tomka, který vyšel ve čtrnáctideníku Zrcadlo. Není třeba, aby se občané tímto článkem znepokojovali, neboť vývody a argumenty pisatele se nezakládají na pravdě a jsou hrubým zkreslením a překroucením skutečného stavu. Rada města považuje za nutné alespoň tímto způsobem na článek reagovat, neboť prostor k oficiálnímu vyjádření v novinách Zrcadlo budeme mít až za čtrnáct dnů.”

protože se kauza neustále medializuje, zde uvádíme odkazy na další články, které vyšly v médiích online: