Oznámení

Valná hromada TJ Sokol Padochov 2015

Výbor TJ Sokol Padochov svolává na sobotu 7. března 2015

Valnou hromadu

Začátek v 16:30 v přísálí sokolovny.

Program:

  • Zahájení
  • Volba komisí
  • Hlavní zpráva o činnosti
  • Zpráva o hospodaření a revizi
  • Zprávy z oddílů
  • Rozpočet na r. 2015
  • Různé
  • Diskuse
  • Usnesení

Je povinností každého člena TJ se této VH zúčastnit !!!