Rada a zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Města Oslavany 20.ledna 2014

Pozvánka na zasedání zastupitelstva Města Oslavany, které se uskuteční 20.ledna 2014 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Oslavany.

Program:

  1. Zahájení
  2. Náměty a připomínky občanů
  3. Kontrola úkolů
  4. Zpráva o činnosti rady města za období od 29.11.2013
  5. Rozpočet města Oslavany na rok 2014
  6. Majetek města
  7. Různé
  8. Diskuse

Vít Aldorf – starosta města