Rada a zastupitelstvo

Usnesení Rady města Oslavany v roce 2014

Zde uvedené odkazy směřují na soubory do datového úložiště oficiálních internetových stránek Města Oslavany.

Mimo tyto pevně stanovené termíny může být jednání rady města svoláno v případě nutnosti dle potřeby