Vodárenská a.s.

Nepoteče voda 31.03.2015

Z důvodu opravy vodovodního řadu bude přerušena dodávka pitné vodydne 31.03.2015 v době od 08:00 do 14:00 hod. v ulicích Na Poříčí, Růžová a Havířská (pouze za potokem).

Citerna pro zásobování pitnou vodou bude přistavena na ul. Růžové u garáží.