Kultura u nás

Mineralogická burza Oslavany 2015

Město Oslavany pořádá ve dnech 18. a 19. dubna 2015 v prostorách Dělnického domu a Domu dětí a mládeže v Oslavanech

Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků

Pro návštěvníky bude výstava otevřena:

  • v sobotu 18. dubna 2015 od 09:00 do 19:00 a
  • v neděli 19. dubna 2015 od 09:00 do 17:00 hod.

Instalace výstavy proběhne v pátek 17.4. od 14 do 20 hod. a v sobotu 18.4. od 6 do 8 hod.

Vystavovací poplatek: 50,- Kč / 1 stůl

Vstupné je 50,- Kč, děti do 15ti let zdarma.

Kontakt:

  • KIS Oslavany (Petra Skoumalová), kis.oslavany@post.cz, (+420) 604 108 641, (+420) 546 423 283

K dispozici je několik rozsáhlých sálových prostor s možností bezproblémového připojení el. energie k výstavním místům.

V rámci návštěvy Oslavan lze využít zde se přímo nacházející významné mineralogické lokality (např. odvaly uhelných dolů Rosicko-oslavanského uhelného revíru, naleziště světově známých očkových opálů, plazmy, sepiolitu, moravských vltavínů).

Návštěvu burzy doporučujeme spojit také s návštěvou zdejšího zámku. Kromě zámeckého muzea mimo jiné s expozicí minerálů regionu a historií zdejšího hornictví vč. návštěvy repliky důlního díla se přímo na zámku nachází nově zprovozněný Městský zámecký pivovar, jehož produkty lze v zámecké restauraci také ochutnat.

Poté se lze osvěžit procházkou po naučné stezce permokarbonu s bohatými možnostmi sběru zkaměnělin permokarbonské flory (cca 300 m od místa konání burzy).

K dispozici je bezproblémové bezplatné parkování na Náměstí 13. prosince, před radnicí (150 m od místa konání burzy). Pro instalaci je k dispozici parkoviště přímo před vchodem do výstavních prostor.