Kultura v okolí

Chovatelská přehlídka trofejí

Myslivna v Nových Bránicích

Odbor životního prostředí MěÚ Ivančice zve širokou veřejnost na CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ spárkaté zvěře ulovené v letech 2013 – 2014 v honitbách v působnosti MěÚ Ivančice.

Přehlídka se koná v sobotu 12.4.2014 od 9:00 hod. do 14:00 hod. na myslivně v Nových Bránicích.

Současně s přehlídkou trofejí proběhne Jarní svod psů pořádaný OMS Brno – venkov.

Součástí přehlídky je výstava preparované zvěře od p. Šlapanského.

Občerstvení zajištěno.