X_ARCHIV - OLD

Bilancování 2. Mineralogické výstavy v Oslavanech 2010

Tato akce v Oslavanech se svým významem a bohatou účastí vystavovatelů velmi rychle zařadila mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu probíhající v České republice.

Letošního druhého ročníku se zúčastnilo 76 vystavovatelů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Ruska. Zájem návštěvníků byl také obrovský. Sjeli se k nám do Oslavan ze všech koutů naší země a nebyla nouze ani o návštěvníky ze zahraničí. Velmi potěšující je také bohatá účast oslavanských občanů. Celkem za oba dny navštívilo tuto akci více než 3 000 návštěvníků.

K vidění, ale také k zakoupení, bylo nepřeberné množství minerálů a šperků z nerostů pocházejících z celého světa. Návštěvníci měli, mimo jiné, také možnost přímo na místě shlédnout a seznámit se s prací brusiče drahých kamenů, který předváděl jak se drahé kameny brousí a leští. Výstavy se zúčastnili také známí popularizátoři mineralogie Marcel Vaněk a Vlastimil Toegel, kteří představili své knihy, které se věnují krásám minerálů a jejich nalezištím. Bohatá a velmi potěšující byla také návštěvnost ze strany odborné mineralogické veřejnosti.

Každý návštěvník si mohl z této výstavy odnést nejen „svůj kámen“, ale také krásný zážitek v podobě seznámení se s krásou a rozmanitostí nerostného světa a proniknout do jeho tajů.

Výstava byla stejně jako v loňském roce doplněna tématickými exkurzemi na blízká naleziště nerostů v okolí Oslavan. Účastníci měli možnost navštívit naleziště očkových opálů u Nové Vsi a odval dolu Kukla.
Ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Rosicko-Oslavanska a SDH Oslavany byli návštěvníci zváni k prohlídkám zámku a muzeí a velká část tohoto pozvání využila.

Je velmi důležitým momentem, že Oslavany se těmito akcemi dostávají do podvědomí návštěvníků a turistů jako zajímavý cíl kam se stojí za to vracet.

Vzhledem tragédii polského vládního letadla byla jak sobota 17.4., tak neděle 18.4. Dnem smutku. V sobotu proto ve 12 h ustal veškerý burzovní ruch a jak vystavovatelé, tak návštěvníci uctili minutou ticha památku obětí havárie polského vládního letadla.

Všichni účastníci byli velmi spokojeni s organizací celé výstavy, za což patří velký dík děvčatům z Kulturního a informačního střediska. V neposlední řadě chci poděkovat za spolupráci všem ostatním, kteří nám pomohli s realizací a především s propagací, a to jak na svých webových stránkách, tak v jednotlivých médiích. Poděkování směřuje také mediálním partnerům – rádiu Impuls, Kiss rádiu Hády, Českému rozhlasu Brno .Velký dík patří také oficiálním partnerům letošního ročníku kterými byl skupina ČEZ, České dráhy a Paleoklub Bratislava.

Vít Aldorf
starosta města