X_ARCHIV - OLD

Omezení dopravy – Ivančice

Jedná se obousměrně o silnici v úseku od křižovatky u 3 kohoutů po křižovatku k nemocnici – pozn.redakce.

Ve dnech od 19.3.2012 do 30.5.2012 je úplná uzavírka provozu na krajské silnice II/152 (ul. Tomáše Procházky) v Ivančicích (jedná se o úsek v délce cca 50m). Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností, jako silniční správní úřad, nařídil objížďku v návaznosti na úplnou uzavírku se stanovenou objízdnou trasou: veškerý provoz bude veden obousměrně po účelové veřejně přístupné komunikaci ulice Pod Rénou (Jižní obchvat – pozn. redakce), délka objízdné trasy je cca 450m.

Úplná uzavírka byla povolena za účelem provádění výkopových a stavebních prací projektu “Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny” v Ivančicích.

Po celou dobu trvání úplné uzavírky krajské silnice II/152 bude možné uzavřený úsek silnice II/152 od Tesařova náměstí po nejbližší nástupní ostrůvek autobusového nádraží Ivančice objet se všemi autobusy linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny, přes prostor parkoviště. Po celou dobu trvání úplné uzavírky silnice II/152 bude všem autobusům linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny, umožněn průjezd po silnici II/152 v prostoru před autobusovým nádražím Ivančice a v úseku od autobusového nádraží Ivančice po ulici Oslavanská.