X_ARCHIV - OLD

Popelnice a psi v Oslavanech 2011

Místní poplatek za odstraňování komunálních odpadů

Roční sazba činí 500 Kč pro fyzickou osobu, která má trvalý pobyt na území města Oslavany a 500 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na územní obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Osvobozeni od poplatku jsou občané mladší 3 let, občané starší 80ti let a poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle MěÚ Oslavany.

Možnost rozdělit platbu za odpad? Ano.

V případě odpadu, když vám počet osob x 500 vyjde vyjde vyšší jak 1000,- korun a platba je odváděna za všechny jedním zástupcem, lze dle vyhlášky města rozdělit platbu a dvě poloviny, kdy jedna polovina má splatnost do konce března a druhá do konce září.

Ovšem pozor, máte-li na území města několik “rekreačních chalup”, např. 3, tak je to 3×500, tedy 1500, ale v tomto případě je poplatek splatný do konce března i když je částka vyšší jednoho tisíce – tady se žádné dělení nekoná.


O místním poplatku ze psů

Poplatek za psa platí jeho držitel, a sice 200,- Kč na rok do konce března. Za každého dalšího psa stejného držitele je poplatek ale 300,- Kč.

Má-li tedy držitel psy 2, platí celkem 500,- Kč, má-li držitel 3 psy platí 800,- Kč atd.

(Tip na úsporu: většinou v domě/bytu bydlí 2 a více lidí. V případě, že je tam i více psů, tak každý pes může mít svého držitele, který platí jen za toho svého psa – ve výsledku tedy 2 psi mají 2 držitele který každý platí po 200, tedy domácnost legálně ušetřila 100,- Kč.)

Poplatek za psa se platí do konce března jednorázově (nelze dělit jako u odpadu) – máte-li psů 10, tak 2900,- do konce března.

Úlevy od polatku ze psů se neposkytují, ale může být držitel od poplatku zcela osvobozen a to v případě, že je osoba nevidomá, bezmocná anebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (myslivci).


Jak lze platit?

  • v hotovosti přímo na pokladně MěÚ Oslavany (složenku s sebou)
  • složenkou na poště (přijde vyplněná domů)
  • bankovním převodem (dle údajů ze složeky)

K uskutečnění bankovního převodu ale potřebujete KS, VS, SS a číslo účtu. Tyto údaje získáte  ze složenky z MěÚ, nebo (je to stejné) použijete tato čísla:

č.ú. Komerční banka: 19-22920641/0100 (stejné pro obě platby)

a dále se to už liší:

PES – KS: 308, SS: 4000, VS: (variab. symbol viz složenka)

ODPAD – KS: 308, SS: 3722, VS: (variab. symbol viz složenka)