X_ARCHIV - OLD

Průjezd na Grand Prix od Kývalky obnoven

Ve středu 15. června 2011 je od ranních hodin otevřen pro veškerý silniční provoz úsek silnice II/602 od křižovatky dálnice D1 Kývalka v km 182 směrem k Automotodromu a do Žebětína.

Uzavřen zůstane i nadále úsek silnice II/602 do Popůvek, jehož dokončení je předpokládáno v září 2011. I nadále platí, že úsek dálnice v délce 8 km od křižovatky Kývalka až po křižovatku Brno západ je bez poplatku.

Otevření příjezdu od křižovatky Kývalka umožní organizátorům akcí na Automotodromu zajistit méně komplikovaně organizaci dopravy při pořádání divácky atraktivních závodů FIA WTCC, Mistrovství světa cestovních vozů ve dnech 18. – 19. června 2011 i následující akce Superbike World Championship ve dnech 8. – 10. července 2011. Pro návštěvníky akcí zůstane uzavřen pouze příjezd po sil.II/602 od Popůvek.

Nově otevřený silniční úsek silnice II/602 od Kývalky je rozšířen na tři pruhy a navazuje na něho nově opravená přístupová komunikace k Automotodromu a Žebětínu. Celková délka nově otevřených vozovek je nyní 3 km, po dokončení celé stavby v měsíci září bude celková délka rekonstruovaných silnic 5,04 km. Ve stoupání od Popůvek bude silnice rozšířena na tři pruhy.

Jiří Klement

Odbor kancelář hejtmana – oddělení informací a styku s veřejností