X_ARCHIV - OLD

Sběr železného šrotu

Po loňském roce, kdy se díky výkupním cenám železného šrotu nevyplatilo staré železo do šrotu odvést, protože by se nezaplatily ani náklady na pohonné hmoty, tak letos místní hasiči obnovili letitou tradici. A navíc navzdory prohlášení světových burz že skončila krize, tak všichni víme, jak je to doopravdy a každý na sebe musí tak trochu vydělat a hasiči nejsou výjimkou.

Takže:

Sbor dobrovolných hasičů Oslavany pořádá v sobotu 9. dubna 2011 sběr kovového šrotu. Sběr bude probíhat od 09:00 do 13:00 hodin do přistavených kontejnerů na
následujících stanovištích:

  • ulice Nový Svět – u potoku
  • křižovatka pod ulicí Skalky
  • ulice Komenského – u základní školy
  • ulice Letkovská – před zdravotním střediskem
  • V Hájku – u obchodu
  • křižovatka u dělnického domu
  • v zatáčce ulice Na Poříčí
  • v části Havírna bude přistaven traktor od 09:00 do 10:00 hodin.

Občané, kteří nemají možnost dopravit kovový odpad na uvedená stanoviště vlastními silami mohou toto nahlásit na Městském úřadu Oslavany, kancelář č. 6 nebo na tel. č. 546 418 415 a odpad jim bude odvezen z místa jejich bydliště. Současně upozorňujeme, že bude prováděn sběr pouze kovového odpadu nebudou odebírány lednice, mrazáky, plastové automatické pračky, mikrovlnky, elektronika apod.