X_ARCHIV - OLD

Silnice Kývalka – Popůvky otevřena

Na silnici II/602 bylo provedeno rozšíření silnice o stoupací pruh. V úseku od Popůvek byla odstraněna původní dlážděná vozovka, která svým stavem a šířkovými parametry nevyhovovala narůstající intenzitě silničního provozu a zejména v zimním období způsobovala komplikace v zajištění sjízdnosti (poslední dvě fotografie zobrazují stav před a po rekonstrukci). Na silnici III/6021 Kývalka – Žebětín se jedná o celkovou rekonstrukci živičného krytu včetně nového trvanlivého dopravního značení.

Stavební práce byly zahájeny v dubnu letošního roku, náklady na vybudování nové komunikace činí 66 milionů korun – oproti kontrolní ceně stanovené v projektové přípravě přitom představují úsporu ve výši 44 %. Jihomoravskému kraji se podařilo tímto projektem, který je součástí programu ROP NUTS 2. Jihovýchod, naplnit záměr postupné modernizace dopravně zatížených silničních tahů regionálního významu.

Závěrem nutno podotknout, že průjezd od rosického přivaděče směrem na Brno po dálnici je opět zpoplatněn, tedy bez dálniční známky ani ránu.

Nová silnice Kývalka Popůvky

Nová silnice Kývalka Popůvky

Nová silnice Kývalka Popůvky

Nová silnice Kývalka Popůvky

Nová silnice Kývalka Popůvky