X_ARCHIV - OLD

Vodné a stočné v roce 2011

Zatímco v roce 2010 jsem platili za vodné/stočné částku 33/34 Kč, tj. 67,- Kč / m3,

tak v roce 2011 budeme platit ve výši 35,42/37,73 Kč, tj. 73,- Kč / m3.

Letmo od oka vidím jasné zdražení o 10%…