X_ARCHIV - OLD

Zemřel Ludvík Holub ze Zastávky

Ludvík HolubLudvík Holub se narodil 21. dubna 1925 v Ladné na Slovácku. Studoval v klášterním gymnáziu redemptoristů v Libějovicích u Netolic. Po zřízení Protektorátu byl klášter zrušen a tak pan Holub začal navštěvovat zemědělskou školu v Podivíně.

Po osvobození pracoval v Jednotném svazu českých zemědělců jako okresní tajemník v Hodoníně a v Mikulově. Spolupracoval rovněž s významným lidoveckým politikem Rostislavem Sochorcem.

Po komunistickém převratu se v době výkonu vojenské služby ve slovenských Topolčanech angažoval v třetím odboji. Založil skupinu Tribeč, která rozšiřovala katolické noviny, knihy a letáky.

Za „protistátní činnost“ byl zatčen a v roce 1951 odsouzen na tři roky nepodmíněně a propadnutí majetku. Vězněn byl v Mikulově a v brněnské věznici na Cejlu. Většinu trestu si odpykal v nápravně pracovním táboře na uhelném dole Ferdinand v Babicích u Rosic. Po propuštění pracoval v Zastávce na dole Julius a už zde zůstal žít. Věnoval se kulturní činnosti v závodním klubu dolu Julius a ve Sdruženém klubu pracujících.

V Zastávce založil divadelní kroužek, pro který napsal hry Mamonářka, Muži hor, Pověst o zradě, věrnosti a lásce. Pro děti napsal a uvedl Pohádku o štěstí a Pohádku o měsíčním království. Všechny hry byly uvedeny na jevištích v Zastávce a okolí.

Řadu let také vedl výtvarný kroužek, jeho koníčkem bylo fotografování a amatérské filmování. V roce 1990 se dočkal soudní rehabilitace a omluvy jménem československé vlády

Ludvík Holub byl ale znám především jako malíř krajinek. Byl členem Svazu výtvarníků moravsko-slovenského pomezí. Od roku 1953 namaloval přes 21 tisíc obrazů. Vystavoval na Slovensku, v Drážďanech, nejvíce ale v Brně, v Ivančicích, v Náměšti, v rodné Ladné a samozřejmě v Zastávce a po celém Rosicku. Největší úspěch zaznamenal na výstavě hornické amatérské tvorby v Katovicích v Polsku, kde obdržel bronzovou medaili. Městská knihovna Rosice uspořádala výstavu jeho obrazů již dvakrát.

Pan Holub byl také aktivním členem Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska. Ze svých sbírek pravidelně půjčoval fotografie a nejrůznější dobové materiály pro publikace a výstavy realizované Vlastivědným spolkem.