Turistika - KČT

Akce Klubu českých turistů LEDEN 2016

středa 13. ledna 2016 – “Vycházka Domašov – Zbýšov – Chroustovským a Mariánským údolím” – odjezd autobusem č.153 v 8:01 hod. Chůze asi 12 km. Vede Hana Pokorná.

sobota 16. ledna 2016 – “Vycházka k pramenům Bobravy – Rudka” – odjezd autobusem v 9:01 hod. z Ivančic do Zastávky u Brna na nádraží ČD. Chůze cca 12 km. Zpět z Říčan v 18:00 hod. Vede Milan Blaha.

pondělí 18. ledna 2016 – “Výroční členská schůze” – od 18:00 hod. v dolním zasedacím sále Městského úřadu Ivančice. Přijďte mezi nás, máme pro Vás překvapení.

Různé: do nastávajícího roku 2016 přejeme všem především zdraví, které je a vždy bude základem Vašich přání a úspěchů, jak v pracovním, osobním tak i rodinném životě.


Ing. A. Moravec, předseda odboru KČT, tel. 736 290 586
František Matoušek, tel. 539 003 018 /e-mail: turisti@seznam.cz/